Auteursarchief: admin

KWR 2017 Enghuizen

Dit jaar een bestaand thema verder uitgewerkt, alleen wat groter. Groot is spannend. Tentoonstellen buiten in een mooie omgeving idem,  en een geweldig contrast tussen omgeving en werk.

SAM_3519 SAM_3517 SAM_3516 SAM_3523 SAM_3526 SAM_3529 SAM_3564 SAM_3576

KWR Enghuizen Hummelo 2016

SAM_2475

Materiaal : MDF
KWR 2016

Mijn werk voor de Kunstwandelroute 2016 op landgoed Enghuizen bij Hummelo.

Dit jaar heb ik mij laten inspireren door de plek. Vanaf deze plek kijkend door de zichtlaan zie je de plek waar vroeger het kasteel heeft gestaan. Thans liggen daar nog puinresten en funderingen in de grond verborgen.
Ik stel mij voor dat vanuit deze plek uit deze resten zich een mycelium onder het landgoed heeft ontwikkeld waaruit op deze plek een nieuw bouwsel ontspruit….

KWR 2015 te Enghuizen Hummelo

Dit jaar weer een werk gemaakt voor de wandelroute , en wel in de nis op zijgevel van het Koetshuis.

In eerste instantie leek het wel te doen met een standaard plaat maar daar heb ik mij op verkeken.Uiteindelijk bleek de nis 1,8 meter breed en 3,4 meter hoog. Grote afmeting is probleem: materialen zijn er niet in die afmeting , transport in die afmeting is lastig  enzovoorts. Dus uiteindelijk moet je het dan in delen maken en deze ter plaatse samenvoegen. Hierdoor verdubbeld de hoeveelheid werk. Gelukkig voldoen hulp om de fysieke problemen te over winnen.

Uitganspunt is dat isk mij wilde laten inspireren door de vormen van het Koetshuis. Via raamvormen,steenvormen,deurbogen, vertandingen, halve cirkels en getraptescheuren in metselwerk ben ik uiteidelijk beland bij het dubbele gevoel dat de staat van verval teweegbrengt: enerzijds het gevoel van lammer,dit mag niet gebueren, redden wat er te redden is, wetende dat het een hopeloze zaak is… Anderzijds is het de natuurlijke gang der dingen dat al het menselijke en levende een begin en een  einde kent : de kenmerken van leven bij uitstek…maar ook dat met het verdwijnen van het een er plaatst komt voor het ander, en dankzij het vergaan van velen voor mij is er nu een plek voor, voor even dan…

Het resultaat bevalt me wel.